miércoles, 30 de septiembre de 2015

MOCIÓ PER A PROTEGIR ELS CERVOS DEL NOSTRE TERME DE L'AMENAÇA DELS CAÇADORS FURTIUS


Dirigit a Isabel López Galera, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Xixona
Joan Arques Galiana, com a portaveu del Grup Municipal de Compromís per Xixona, sol·licita que en el següent plenari ordinari es debata la següent
MOCIÓ PER A PROTEGIR ELS CERVOS DEL NOSTRE TERME DE L’AMENAÇA DELS CAÇADORS FURTIUS

Exposició de fets
L’Associació en Defensa d’Herbívors contra els Incendis Forestals (ADHIF) s’ha posat en contacte amb Compromís per Xixona per traslladar-nos la seua preocupació davant de l’extermini que estan patint els cervos mascles que viuen a les nostres serres, per culpa de caceres incontrolades. Esta ignomínia està posant en greu perill la subsistència d’esta espècie, ja que, segons expliquen, en les bandades de cervos que habiten el nostre terme ja queden pocs mascles.
A més, ADHIF també ha detectat moltes morts d’animals en les carreteres de muntanya que travessen els hàbitats de les nostres espècies, fet que atribueixen a les grans velocitats amb què circulen alguns vehicles, especialment motocicletes (i ja sabem que este és un problema recurrent al qual hem de posar remei entre tots com més prompte millor).
Així mateix, ADHIF també denuncia que alguns abeuradors de les nostres serres han estat secs este estiu, circumstància també molt damnosa per a les espècies animals d’un terme com el nostre, tan afectat per la sequera.
Atesos tots estos motius, Compromís per Xixona proposa que el Plenari de l’Ajuntament de Xixona prenga, amb caràcter urgent, els següents

Acords
PRIMER. Instar la Conselleria de Medi Ambient a renovar els càrrecs actuals de Medi Ambient i seleccionar altres persones més capacitades i sensibilitzades amb la nostra fauna i flora.
SEGON. Demanar novament a Conselleria més guardes forestals per a cobrir el nostre terme, amb especial atenció a l'època del bram del cervo (la berrea), i que s’ocupen, entre altres moltes tasques, de mantindre sempre amb aigua els abeuradors.
TERCER. Sol·licitar a Conselleria de Medi Ambient que instaure sancions exemplars contra els caçadors que atempten il·legalment contra la vida dels cervos i altres animals.
QUART. Instar a la Conselleria de Foment i Medi Ambient a prendre les mesures necessàries per a la instal·lació de radars en les nostres carreteres de muntanya (especialment, la CV-810 en el tram Tibi-Xixona i la CV-800 en el tram Xixona-la Sarga) que milloren la vigilància per a evitar atropellaments d'animals. 


Xixona, 24 de setembre de 2015

x

No hay comentarios:

Publicar un comentario